Optimalisatie

Maximaliseren binnen bestaande structuren

4 minuten leestijd

Een nieuw ontwerp is niet altijd nodig: verbeteren binnen huidige structuren

Vaak is het mogelijk om in de huidige situatie voldoende verbeteringen aan te brengen waardoor gewenste doelen worden gehaald en de huidige organisatiestructuren in stand blijven.

Supply chain aansturing

Centraal staan vragen omtrent de verbetering van beschikbaarheid van producten, leverbetrouwbaarheid, reductie van voorraden en integratie van stromen. We onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn in de de aansturing van de keten. Onze assesment of de vraagstelling van het management zijn het vertrekpunt.

Ontsluiting, afstemming en escalatie

Binnen de aansturing van de keten zijn vaak grote verbeteringen mogelijk. Verbeteringen liggen in essentie bij een betere toegang tot en afstemming van de informatiestromen. Een eerste stap is om informatie over verkopen te ontsluiten. Ook ondernemingen met direct toegang tot eindconsumenten hebben daar nog steeds moeite mee. Verschillende opdrachtgevers ondersteunden we met het ontsluiten van data en voorspellen van verkopen. Het selecteren en inrichten van forecast software maakt onderdeel uit van potentiële oplossingen. Belangrijker is dat de juiste afstemming in de keten plaatsvindt. Met heldere rollen voor verkoop, inkoop, supply chain en logistiek. De meeste ondernemingen hebben inmiddels wel een S&OP meeting structuur. Toch is hierin nog veel te verbeteren bijvoorbeeld omdat de juiste onderwerpen niet op de agenda staan, de besluitvorming stroperig is of de personen met juiste verantwoordelijkheden niet aan tafel zitten. Wat wij ook regelmatig zien is dat de forecast betrouwbaarheid te laag is en dat management probeert dit op te lossen door extra mankracht en software ondersteuning in te zetten. Dit helpt niet: een bepaald deel van de verkopen blijft onvoorspelbaar. Wat helpt is een andere besluitvormingsstructuur waarin sneller op afwijkingen in prognoses wordt gereageerd.

Warehouses en distributiecentra

Mechanisering: betaalbare oplossingen binnen bestaande operaties

Actueel zijn vragen om manuele logistieke processen te mechaniseren. Naast meer traditionele mechaniseringsopties zoals semi-automatisch lossen, automatisch palletiseren en depalletiseren zien we met name in het interne transport nieuwe kansen via AVG of AMR voertuigen. Vooral de AMR’s bieden nieuwe kansen omdat zij als voordeel hebben dat geen aanrijbeveiliging nodig is omdat zij zelf obstakels detecteren en geen aanpassingen in de vloer vereisen. AMR’s zijn relatief goedkoop zodat business cases zich al snel aandienen. Ook voor de opslag van dozen en pallets zijn inmiddels goedkope mechanische alternatieven die uitstekend binnen een huidige logistieke operatie zijn in te passen. Supply Today heeft een compleet overzicht van mechaniseringsopties, leveranciers, prijzen en bewezen toepasbare technologie.

Magazijnen krijgen een andere functie

Magazijnen zijn van oudsher bedoeld voor opslag. We zien dat snel veranderen. De doorlooptijd in magazijnen neemt steeds verder toe: de functie van een magazijn verandert. Van opslag naar doorslag of crossdock magazijn. Je kan dan kiezen voor het bouwen van een nieuw magazijn, maar ook binnen de huidige structuur zijn mogelijkheden. Uit analyses blijkt dat bepaalde artikelen niet of beperkt in opslag hoeven worden genomen. Hierdoor maken we ruimte voor strategische producten die de voorraadbeschikbaarheid in filialen vergroten. Het zorgt eveneens voor lagere voorraadkosten en in- en uitslagkosten worden gereduceerd (bij crossdock) of verdwijnen zelfs geheel(bij rechtstreeks vervoer). We ondersteunen bij het inrichten crossdock pleinen en de aansturing daarvan.

Grote kansen biedt ook een nieuw Warehouse Management Systeem

De verwachting dat een nieuw WMS tot voordelen zal leiden en/of de aanschaf van een nieuw ERP systeem is een reden om te onderzoeken of hier verbeteringen mogelijk zijn. In het laatste geval is de aansturing van het magazijn opgenomen in het huidige ERP systeem. Het is de wens van het management om dit te ontkoppelen. 

Supply Today laat zien op welke punten een nieuw WMS leidt tot verbeteringen in de aansturing: een hogere productiviteit (minder FTE’s), een lager foutenpercentage, een hogere voorraadbeschikbaarheid en gereed voor toekomstige - bijvoorbeeld mechanische - veranderingen.

We hebben inzicht in alle relevante WMS pakketten om te ondersteunen bij de selectie. Er is een grote variëteit in functionaliteiten en investeringsomvang en een deskundige begeleiding bij selectie en implementatie is beslist een toegevoegde waarde.

Transport en distributie 

Vraagstukken ontstaan door redundanties na fusies en overnames, een meer dan evenredige toename van de kosten bij groei, wensen op gebied van in-of outsourcing, leverbetrouwbaarheid et cetera. Bij elk van deze vraagstukken is onze database met benchmark informatie behulpzaam om aan de opdrachtgever te laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Routeplanningspakketten waarmee elke vervoerder nu is uitgerust zorgen natuurlijk voor veel betere resultaten dan een aantal jaren geleden.

De transport en distributiefilosofie

We kijken daarom veel meer naar de filosofie waarop transport en distributie bij een onderneming is gebaseerd in relatie tot de business. Om er voor te zorgen dat transport- en distributiekosten gelijke tred houden met de groei onderzoeken we of de huidige infrastructuur wel aansluit. Zijn chauffeurs lang onderweg of elke avond weer terug? De voorkeur gaat natuurlijk naar het laatste uit: zodat inzet van materiaal maximaal is. Maar hier is wel een sterke relatie met het bedieningsgebied - aantal stops en drop grootte. Het is de moeite waard een nieuw voorraadpunt te openen. Als tussenstap bij onvoldoende dichtheid is een draaipunt een optie. Andere factoren die een rol spelen bij het optimaliseren zijn het type materiaal, gebruikmaken van dal- of nachturen en het vergroten van de beladingsgraad. Het vergroten van de beladingsgraad is een onderwerp op zichzelf wat heel praktisch wordt aangepakt middels consolidatie voorafgaand aan de belading of geavanceerder door de transportplanning te integreren met de supply chain planning.

Make or buy

Een ander vraagstuk betreft make or buy. Doe je transport en/of distributie zelf of leg je dit bij een logistiek dienstverlener? Er zijn verschillende argumenten om het in eigen beheer te doen: strategisch, vermeende kosten- of kwaliteitsvoordelen, sentiment. We ondersteunen management in het maken van deze beslissingen. We ondersteunen ook bij uitbesteding. Onze experts assisteerden bij zeer veel van dergelijke trajecten. We gaan ook een stap verder als het nodig is: uitbesteding van het transport management (4th party logistics). Vaak helpen we de 4PL namens onze opdrachtgever om de best performende transporteurs per lane of regio vast te leggen. Een goed afrekenmechanisme is hierbij essentieel.

services