Executie

Supply Today ondersteunt end-to-end bij implementatie

4 minuten leestijd

Ervaren Supply Today professionals met kennis van de laatste technologieën

End-to-end ondersteuning bij implementatie

De professionals van Supply Today zijn experts op hun gebied en versterken de onderneming waar die expertise ontbreekt of extra aandacht behoeft. In eerste instantie bij het detailleren van de blueprint, maar ook bij het opstellen van tenderdocumenten en selecteren van de juiste partijen, vervolgens bij specificatie van de door partijen voorgestelde concepten en tenslotte de implementatie.

Selectieprocessen vormen een belangrijk onderdeel van de transformatie. Immers ondernemingen kiezen er vaak voor om onderdelen van de supply chain transformatie uit te besteden. Supply Today ondersteunt dit proces. Denk daarbij aan de keuzes voor de juiste leveranciers voor de financiering, het ontwerp en bouw van de nieuwe productie- of logistieke locatie en een warehouse management systeem. Vanzelfsprekend is Supply Today nauw betrokken bij de keuze voor een systeemintegrator, die verantwoordelijk is voor ontwerp -, integratie - en realisatie van een gemechaniseerd logistiek systeem.

Supply Today biedt verschillende zeer ervaren managers die hun sporen hebben verdiend op het vlak van supply chain executies.

Programma- en projectmanagement

Uiteindelijk is één persoon verantwoordelijk voor de end-to-end implementatie en dat is de programmamanager. Samen met het management wordt een projectorganisatie ingericht en wordt vastgesteld op welke onderdelen het project ondersteuning behoeft om succesvol te zijn. De voorkeur gaat daarbij uit naar een combinatie van kennis van de organisatie, analysekracht en inhoudelijke projectmanagement ervaring. Het lijnmanagement heeft een duidelijke verantwoordelijkheid in de projectstructuur: wekelijkse en soms dagelijkse inhoudelijke discussies en rapportages. Daar waar nodig schakelen wij inhoudelijke projectmanagers bij. Zij zorgen voor extra expertise, bewaken de voortgang en rapporteren samen met de lijnmanager wekelijks aan de programmamanager. De programmamanager stemt de verschillende projecten op elkaar af, bereidt rapportages en besluitvorming door de stuurgroepen voor en zorgt voor voldoende resources. Supply Today werkt uitsluitend met ervaren consultants en managers. Dit betekent dat er in de projectteams veel ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van -vaak jonge- medewerkers van de opdrachtgever. Zij kunnen de analyses maken, daar waar nodig door ons begeleid. We werken met vaste formats voor het definiëren van projecten, de projectvoortgang en de planning.

Mechanisering

Supply Today biedt experts die jarenlange ervaring hebben met het ontwikkelen van gemechaniseerde systemen voor logistiek en productie. We hebben kennis van toepassingsmogelijkheden voor de verschillende logistieke activiteiten, stand van de techniek, benodigde investeringsbudgetten en voor- en nadelen van de laatste technologieën, zoals goods to men systemen, automatische voertuigen (AMR’s, AVG’s) en robottechnologiën. Dit stelt ons in staat met uitstekende oplossingen te komen en businesscases te ontwikkelen voor die situatie waarin de opdrachtgever zelf de regie van de mechanisering in handen wil houden.

Daar waar wordt gekozen voor een systeemintegrator kunnen wij hun voorstellen beoordelen en verbeteren. Het spreekt vanzelf dat wij bij het specificeren van het door de systeemintegrator voorgestelde concept het team van de opdrachtgever tot in detail kunnen begeleiden.

Selectie en implementatie van Warehouse Management Systemen

Onze professionals zijn bekend met alle relevante WMS-pakketten en hun functionaliteiten. Samen met een team van de opdrachtgever worden in het tendertraject de eisen voor het pakket geformuleerd. Meestal vereist een verdergaande mechanisatie een high-end pakket dat in staat is tot optimalisatie van de performance over de verschillende gemechaniseerde onderdelen heen. Het inhoudelijk beoordelen van de functionaliteiten, de noodzakelijke extensies, een eventuele oplossing in de cloud: het zijn allemaal elementen waar het management onzeker over kan zijn en waar wij een degelijk advies over geven. En samen met het team van de opdrachtgever en de WMS-leverancier zal onze expert adviseren over hoe in detail het WMS en de interfaces met in house pakketten en het WCS, de aansturing van het gemechaniseerd systeem, voor deze specifieke situatie moet worden ontworpen. Daarbij rekening houdend dat duur maatwerk zoveel mogelijk wordt vermeden. De uitdaging is om wildgroei in huidige processen te herleiden tot standaard oplossingen, tenzij maatwerk voorwaardelijk is voor het uitoefenen van de business van de onderneming.

Uitbreiding van de bestaande locatie of de keuze voor een nieuwe locatie

Onze architect en bouwbegeleider heeft vele productie- en logistieke panden naar volle tevredenheid van opdrachtgevers ontworpen. Mocht al een keuze zijn gemaakt voor een (huis-)architect dan doen we graag de bouwbegeleiding, een heel specifiek metier. Dit bestaat onder andere uit een keuze/ tendertraject voor een aannemer. Vaak zijn in het pand faciliteiten zoals elektriciteit, sprinklerinstallaties en water zo specifiek gerelateerd aan de mechanisatie dat dit ook speciale eisen en daarmee tenders vereist. Het opstellen van een plan van eisen en het opstellen en beoordelen van tenders wordt door ons samen met de opdrachtgever uitgevoerd. De begeleiding bestaat ook uit het coördineren en managen van de verschillende (voorbereidende) activiteiten tijdens implementatie. Samen met de opdrachtgever wordt een transitieplan ontwikkeld om er voor te zorgen dat tijdens de verbouwing de operatie doorgang kan vinden.

Financiering van aankoop locatie, bouw en mechanisering

De benodigde investeringen hebben een uitzonderlijke omvang en daarmee een substantiële impact op de ondernemingsfinanciering en strategie. Onze adviseur is bedreven in het inzichtelijk maken van de mogelijkheden intern en extern. Hij ontwikkelt verschillende constructies voor de aankoop en bouw van de locaties en laat de voor- en nadelen zien. Indien gewenst dan legt hij contacten met externe partijen, waaronder banken of investeringsmaatschappijen en begeleidt eventuele tendering. Zonodig wordt ondersteuning geboden bij voorbereiding op due diligences. 

Een financieel bewakingssysteem kan door ons worden opgezet om cash-out en cash-in te monitoren.

Change management

De supply chain transformatie staat in dienst van de ondernemingsstrategie. Het doordenken van de implicaties op de processen, organisatie- en overlegstructuur, de instrumenten en competenties is onderdeel van de executie. Vaak wordt door management en medewerkers uitleg over de nieuwe koers aangehoord zonder dat de consequenties door iedereen voldoende wordt begrepen. Wij ondersteunen het eindverantwoordelijke management deze vertaalslag te maken en te communiceren op de verschillende niveaus. Pas dan wordt het mogelijk voor medewerkers om zich te commiteren, worden pijnpunten benoemd en en komt de focus op de prioriteiten te liggen.

services