Assessment

Knelpunten en kansen op een presenteerblad

2 minuten leestijd

Beoordeling van de huidige situatie en een indicatie van mogelijkheden tot verbetering

Prescan -kosteloze kennismaking

Aan potentiële opdrachtgevers willen wij graag laten zien wat wij kunnen. Wij delen onze ervaring en expertise om in korte tijd een beeld te schetsen van de knelpunten in de operatie. Hoe werkt dit? Na een inleidend gesprek met één of twee van onze experts maken we een rondgang door de onderneming. Dit begint meestal met een bezoek aan de operatie: het magazijn, de planningsafdeling of andere aangewezen afdelingen. We kijken rond en spreken met stakeholders. We nemen hier een dag voor, maken een kort verslag en rapporteren onze bevindingen. Het is voor beide partijen een prettige methode om elkaar te leren kennen en het is een beproefde methode. Een groot aantal klanten waarmee wij al veel jaren samenwerken zijn op deze wijze met ons gestart.

Deepscan -verder dan intuïtie

Een prescan is natuurlijk indicatief, of misschien beter intuïtief, gebaseerd op onze uitgebreide ervaring. Wil je als onderneming een in meer detail onderbouwde conclusie van de huidige situatie met knelpunten en mogelijkheden dan is een full assessment nodig. Wij werken wel eens met een tussenstap die we deepscan noemen. Met het organiseren van een aantal interviews of workshops en het opvragen van basisinformatie via een checklist onderbouwen of weerleggen we intuïtieve conclusies. Met de verzamelde informatie, onze benchmark data en expertise komen we al tot een aardig beeld over de potentie die binnen de organisatie verscholen ligt.

Full assessment -zicht op knelpunten die ambitie in de weg staan

Een full assessment staat op zichzelf. Het is niet noodzakelijk dat daaraan eerst een prescan of deepscan voorafgaat. We beoordelen de huidige situatie in het licht van de ambitie van de onderneming, stellen knelpunten vast en komen met aanbevelingen. Voor de beoordeling is het belangrijk goed te begrijpen wat de ambitie van de onderneming precies inhoudt en welke consequenties dat heeft voor de de supply chain. Dat betekent dat volumeprognoses worden afgezet tegen capaciteiten binnen de keten om zo vast te stellen waar knelpunten gaan optreden. Naast groeiambities kan het vergroten van de beschikbaarheid een speerpunt binnen de onderneming zijn. In dit geval beoordelen we of processen, competenties, besluitvorming en verantwoordelijkheden in de keten de ambitie voldoende ondersteunen. De vraag die we beantwoorden is of deze knelpunten binnen de huidige infrastructuur met optimalisaties -en welke dan- zijn op te lossen of dat een nieuw ontwerp nodig is.

services