Zeeman

4 minuten leestijd

Zeeman textielSupers transformeert locatie en supply chain om groeiambities waar te maken en efficiëntie te verbeteren

Samenvatting

De logistieke locatie in Alphen aan den Rijn moest in staat zijn de groeiambities te faciliteren, een hogere beschikbaarheid in de winkels ondersteunen met een hogere efficiëntie. De end-to-end begeleiding van het team van Zeeman omvatte onder meer de ontwikkeling van een functioneel ontwerp, de keuze voor een systeemintegrator, lay-out ontwikkeling en programma- en projectmanagement van de implementatie van de verbouwing, de mechanisatie en de aansturing door het nieuwe Warehouse Management Systeem.

Binnen bestaande locatie kostenefficiënt de ambitie van Zeeman faciliteren

Er waren verschillende strategische vraagstukken die met het vorderen van de tijd de supply chain raakten. De eerste vraag was of het huidige distributiecentrum wel in staat was de groei te faciliteren. Het was de wens van de aandeelhouder en het management om, indien mogelijk, in het huidige pand te blijven. Ons antwoord was bevestigend - zij het onder voorwaarden: via uitbreiding van dure werktijden of via mechanisatie. De vervolgvraag was in hoeverre er voor de mechanisatie een business case bestond waarbij crossdock in plaats van opslag was bedacht. Nadat kon worden aangetoond dat er een sterke reductie in opslag én arbeid mogelijk is, kwam vanuit verkoop de vraag of de mechanisatie ook een bijdrage kan leveren aan een hogere voorraadbeschikbaarheid in de winkels.

Welke vorm van mechanisering past het best bij supply concept Zeeman

Shuttle versus automatische flowracks

Daar de mechanisering verschillende processen betreft werd gekozen om de mechanisering uit te besteden aan een systeemintegrator. Het tendertraject volgde de traditionele stappen: longlist, request for information, shortlist met uiteindelijk een keuze voor 2 concepten. Met de makers hiervan zijn we de diepte ingegaan wat leidde tot de keuze voor Inther met haar shuttle concept. Als toelichting op deze keuze: Zeeman heeft een beperkt vast assortiment en twee keer per week levert zij daarnaast een beperkt aantal nieuwe artikelen in bulk uit. Dus een beperkt aantal logistieke units met een hoog volume. Een gemechaniseerd flowrack-systeem met een hoge in- en output zou ideaal zijn voor crossdock en kon gelijk het gedateerde sorter-systeem vervangen. Het vergroten van de voorraadbeschikbaarheid werd hiermee niet gediend: het aantal logistieke verpakkingen kon niet worden uitgebreid. Het shuttle systeem dat qua performance de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt bleek daarom de beste oplossing.

Aanvullende mechanisering

Het mechaniseringsconcept bevat naast de shuttle (voor tijdelijke opslag en sortering) ook automatisch lossen, semi-automatische beladen van rolcontainers -een robot pilot staat op het programma-, en een pick to light systeem. Automatische afvoer van rolcontainers via AMR’s, automatische voertuiggeleidingssystemen, wordt momenteel onderzocht.

Onze consultants begeleiden de End-to-End transitie van de implementatie

Programmamanagement: structuur en een bright team

De inhoudelijke en projectmatige begeleiding van de mechanisering en voorbereiden van besluitvorming in de stuurgroepen. We hebben een projectorganisatie ingericht met functionele medewerkers en eindverantwoordelijke lijnmanagers en maakten gebruik van vaste rapportageformats en project charters voor het definiëren van deelprojecten. Goede flow gecreerd: ‘a place where people want to belong to’. De opdrachtgever beschikt over een zeer enthousiast en bright projectteam.

Changemanagement: verhelderen implicaties van strategie voor supply chain management

Een van de valkuilen was dat weliswaar de oplevering van de mechanisering op tijd kon zijn, maar dat bij oplevering de hogere voorraadbeschikbaarheid toch niet werd gerealiseerd. Het was belangrijk dat de verschillende bedrijfsonderdelen wat de strategie voor hen betekende. Om dit te bereiken was het ondr meer noodzaak dat ook in de supply chain aansturing stappen werden gezet. Samen met de CFO hebben we daarom de strategie vertaald in consequenties voor het supply chain management in termen van bestellen, lange en korte termijn planning, benodigde competenties en instrumenten.

WMS selectie en implementatie: welkom in een nieuwe wereld

Vergroten van de voorraadbeschikbaarheid in de winkels betekent ook dat het ICT-systeem moet worden vervangen. Het bestaande systeem omvatte ook warehouse management-functionaliteit. Supply Today heeft het management van Zeeman ondersteund met de keuze voor het WMS-systeem. Dit systeem moest in staat zijn de nieuwe mechanisering aan te sturen, maar ook om zowel de nieuwe als bestaande artikelstructuur -tijdens de transitie- te kunnen verwerken. Onze WMS-expert heeft het ontwerp van WMS zowel inhoudelijk als projectmatig begeleid. 

Bouwbegeleiding: het dak eraf!

Een consequentie van de keuze voor de shuttle was dat het dak van een van de hallen van het distributiecentrum moest worden verhoogd en dat nieuwe voorzieningen moesten worden getroffen zoals installeren van elektriciteit, een nieuwe sprinklerinstallatie, watervoorzieningen et cetera. Daar kwam bij dat de huidige vloer niet geschikt was voor de shuttle belasting en mezzanines een nauwkeurige plaatsing vereisten. Onze architect en bouwbegeleider heeft dit traject gecoördineerd. Ook hier inhoudelijk en projectmatig.

cases